Biyoloji denince akla Darwin’in Evrim teorisi gelir. Evrim felsefesinin ise uzun bir geçmişi ve fikri alt yapısı vardır. Materyalizme dayalı düşünceyi hazırlayan sebeplerin tarihi seyrini hakkıyla bilmeden, evrim teorisini değerlendirebilmek çok zordur zira bu teori; bir dünya görüşü, hayat tarzı ve inanç sistemidir aynı zamanda.

“Ýnsanlık Tarihi Boyunca Evrim” kitabında, tarihte biyoloji ile var oluş felsefelerinin neler olduğu ve bununla ilgili farklı felsefi görüş ile düşünceler ortaya konuluyor.

Antikçağ’dan itibaren bilim- din, bilim-felsefe ve teori-din çatışmalarının arka plâni ve bunları uzlaştırma yollarının neler olabileceğinin tartışıldığı eserde; iki yüz yıldır bütün dünyada, insanlığı ilâh, kadınları melek, Auguste Comte’u peygamber kabul eden materyalist düşünceyi hâkim kılmakla görevli pozitivist felsefenin sorgulanması gerektiğine de dikkat çekiliyor.

Uzun yıllar biyoloji alanında dersler verip araştırmalar yapan Prof.Dr.Adem Tatlı kaleme aldığı bu çalışmasıyla okurunu bir zaman trenine bindirip biyoloji biliminin gelişimini izlemek üzere 3 bin yıllık bir yolculuğa çıkarıyor âdeta.

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir