Ahlâkin ve buna bağlı olarak âdâb-i muaşeretin kaynağı, dinimizin yüce ve yüksek kaynakları olan Kur’ân-i Kerîm ayetleri ve Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in hadîs-i şerîfleridir. Kaynağını dinden almamış hemen hiçbir ahlâkî prensip ya da kaide yoktur desek yanılmış olmayız. Bu beşer üstü ve vahiy eksenli ahlâkî düzenlemeler, her şeyi ve bu arada da yarattığı insanı en iyi bilen çok merhametli Rabbimizin bizlere adeta bir armağanıdır. Bu açıdan çalışmada her bir konu, öncelikle ayet-i kerimelerden daha sonra da hadis-i şeriflerden temellendirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra da kısmen islam büyüklerinin konu ile ilgili mutâlaalarına yer verilmeye çalışılmıştır. “Edep insan için bir elbisedir. Edebli olmayan ise, çıplak demektir.” “Edep, bir tâc’dir. O tâçi giyen her belâdan kurtulur. Sen de belâlardan emin olmak, kurtulmak istiyorsan daima edebli olmaya çalışmalısın.” “Edep varsa ilim de var demektir. Fakat edebsiz bir insan kütüphaneler yutsa yine âlim sayılamaz.”

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir