3.2 PEYGAMBERLERE IMAN EDIYORUM

“Peygamber” kelimesi haber getiren, anlamına gelir. Dinî yönden manası ise: Allah Teâlâ’nın, vahiy yoluyla bildirdiği emirlerini ve yasaklarını kullarına bildirmek üzere elçi olarak seçtiği insanlara peygamber denir.

Peygamber, Allah’ın kendisine vahiyle gönderdiği dinin kuralların insanlara olduğu gibi duyurup öğretir. Allah ile kulları arasında bir tür elçilik görevi yapar. Peygamberler de insandır, ancak onlar Allah’ın seçtiği müstesna insanlardır. İnsan çalışıp çabalamakla, istemekle peygamber olamaz. Peygamberleri Allah seçer.

  1. Allah Niçin Peygamber Göndermiştir?

Allah Teâlâ bizi imtihan etmektedir. İmtihan ise insanları mecbur etmeden, korkutmadan onların Allah’a karşı ne kadar itaatkâr ve isyankâr olacaklarının ortaya çıkmasını gerektirmektedir.

Eğer Cenap-ı Hak, dinini Peygamber olarak, bizzat kendisi öğretecek olsaydı, o zaman herkes mecburen iman ve itaat ederdi, imtihan da olmazdı.

Yani Cenâb-ı Hakk’a karşı insanın gerçek davranışları ortaya çıkmazdı.

Allah, peygamberlerini görevlendirerek bizlere eğriyi doğruyu, iyiyi-kötüyü gösteriyor. Sonra aklımızla ve hür irademizle nasıl bir kul olacağımız konusunda bizi serbest bırakıyor. Günahlarımızın ve iyiliklerimizin karşılığının tam olarak verilmesi için bu imtihanın bitmesi gerekiyor.

Mükâfat ve cezalar, kısmen bu dünyada da verilmekle beraber asıl ahirete

bırakılmaktadır.

  1. Peygamberlere Iman Farzdır

Allah’ın, insanları doğru yola iletmek, emir ve yasaklarını onlara duyurmak için elçiler gönderdiğine inanmak, peygamberlik müessesesinin varlığını kabul etmek, Kur’an’da peygamber olduğu zikredilen şahısların peygamber olduklarını tasdik (kabul) etmek, peygamberlere iman konusunun içine girer.

Kur’an’da adı geçen peygamberlere iman etmek fazdır.

  1. Bütün Peygamberler En Üstün Ahlâka Sahiptir

Bütün peygamberler, ahlaken en güzeli ile ahlâklanmýþtýr. Onlar, ahlâk noktasında da zirve insanlardır. Bütün peygamberleri mükemmel bir ahlâkla donatan Allah, onlara çeşitli sıfatlar vermiştir. 

Tüm peygamberlerde ortak olan bu sıfatlar şunlardır:

Sıdk: Sıdk, hiçbir şekilde eğrisi, yalanı olmayan doğruluk ve dürüstlük demektir. Bir peygamber, ömründe bir kere bile yalan söylemez ve asla yalan söylemeyi düşünmez.

Emanet: Emanet, güvenilir olmak demektir. Güvenilirliği zedeleyecek hiçbir söz ve davranış onlarda asla görülmez.

Tebliğ: Tebliğ; duyurmak, öretmek, ulaştırmak demektir. Yani Allah tarafından din adına kendilerine ne vahyedilmiş ise hiçbir engele, korkuya, kuşkuya kapılmadan, onları değiştirmeden insanlara duyurup öğretirler.

Fetanet: Fetanet; akıllı, ileri görüşlü ve zeki olmak demektir. Peygamberler, akıl ve zekânın en üstün mertebesindedirler.

İsmet: İsmet, günah islememek demektir. İnsanlara eksiksiz örnek ve rehber olabilmeleri için Cenab-ı Hak, onları günah islemekten korur. Bu sıfatlar, peygamberlerin dýþýnda hiç kimsede eksiksiz olarak bulunmaz.

  1. Peygamberlerin İnsanlar Arasından Seçilmesinin Hikmeti Nedir?

Allah’ın insanlara elçi olarak gönderdiği peygamberlerini, yine insanlar arasından seçmesi, onların insanlara her konuda rehberlik, örneklik, mürşitlik yapabilmeleri içindir. Peygamberler, melekler arasından gönderilseydi, tebliğ ve insanlara örnek olma konusunda hiç şüphesiz aynı derecede olumlu sonuç alınamazdı. İnsana en iyi rehberliği, yine insanın yapabileceği açık bir gerçektir.

Kur’an’da İsmi Geçen Peygamberler

Kur’an’da adı geçen 25 peygamber vardır:

Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lût, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Zülkif, İlyas, Elyesâ, Eyyûb, Yunus, Zekeriyya, Yahya, İsa ve Hazreti Muhammed, Allah’ın selamı hepsinin üzerine olsun. Sayıları 25 olan bu peygamberlerin haricinde, ismini bilmediğimiz ve sayısını yalnızca Allah’ın bildiği daha birçok peygamber gönderilmiştir.

  1. Mucize

Peygamber olarak gönderilenler, gerekli olduğu zaman peygamber olduğunu insanlara ispat etmek için, Allah’ın izniyle ve O’nun kudretiyle olağanüstü, yani insan gücüyle asla başarılamayacak işleri gerçekleştirirler. Bunlara mucize denir. Allah’ın izniyle Hazreti İsa’nın ölüleri diriltmesi, Hazreti Musa Aleyhisselâmin asâsını taşlara vurduğu yerden su çıkarması birer mucizedir. Mucizelerle, bizlerin Allah’ın gücüne ve sözlerine olan inancımız, güvenimiz ölçülür. Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) bine yakın

mucizesi vardır.

Peygamber Efendimizin Mucizelerinden :

Diğer peygamberler gibi, Cenab-ı Allah, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselâmı da mucizelerle desteklemiş, onun hak peygamber olduğunu insanlara göstermiştir. 

İşte bu mucizelerden birkaçı:

Ay’ın İkiye Bölünmesi

Buhârî, Enes’ten söyle rivayet etmiştir:

Mekke halkı, Peygamber Efendimizden (s.a.v.) bir mucize göstermesini istediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz parmağıyla Ay’ı işaret etti. Ay iki parçaya ayrıldı ve Hira dağını Ay’ın iki parçası arasında gördüler. (Buhârî)

Abdullah b. Mes’ud diyor ki:

– Biz Peygamber Efendimizle beraber Mina’da otururken Ay

ikiye bölündü. Hazreti Peygamber bize: “Şahit olunuz!” dedi.

(Buhârî)

Kızartılmış Koyun Etinin Zehirli Olduğunu Haber Vermesi

Câbir b. Abdullah şöyle anlatıyor:

Hayber halkından Yahudi bir kadın, kızartılmış bir koyunu zehirleyip Resulullaha sunmuştu. Resulullah, koyunun bir parçasını alıp yemeye başlamış, ashap da onunla beraber yemeye başlamıştı. Sonra Resulullah: “Ellerinizi etten çekiniz buyurdu. Hemen Yahudi kadına haber gönderip huzuruna çağırttı ve:

– Bu koyunu zehirledin mi? diye sordu. Kadın:

– Kim haber verdi sana? dedi.

– Şu elimdeki et parçası, buyurdu. Kadın:

– Evet, dedi.

– Efendimiz:

– Niçin? diye sordu. Kadın:

– Kendi kendime dedim ki: “Eğer Muhammed peygamber ise bu, ona zarar vermez, şayet değilse ölür, ondan kurtulmuş oluruz.

Peygamber Efendimiz, o kadını affetmiştir.

(Ebû Dâvûd)

  1. Âyetlerle Hazreti Muhammedin (s.a.v) Özellikleri

Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur’an-ý Kerîm’dir. Peygamberimizin

çok önemli özelliklerinden bazıları şunlardır:

Peygamberimizle gönderilen İslam dini en son ilâhî dindir.

Peygamberimiz son peygamberdir. “Muhammed, içinizden hiçbirinizin babası değildir, lâkin Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.” (Ahzab sûresi, 40. âyet)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) belli bir bölgeye ve belli insan topluluğuna değil de tüm insanlara gönderilmiştir. “Ey Resulüm, Biz seni bütün insanlığa rahmetimizin müjdecisi, azabımızın uyarıcısı olarak gönderdik, lâkin insanların ekserisi bunu bilmezler.” (Sebe sûresi, 28. âyet)

İnsanların yanında cinlere de peygamber olarak gönderilmiştir. “De ki:

Bana vahyolundu ki bir cin cemaati Kur’an’ı dinledikten sonra şöyle dediler: “Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulâde bir Kur’ân dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak koşmayacağız. Rabbimizin anı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir.” (Cin sûresi, 1-3. âyetler)

Diğer ilâhî dinlerde, ibadetler sadece belli ibadet yerlerinde yapılırken,

Peygamber Efendimiz için tüm yeryüzü (temiz olmak şartı ile) mescid,

yani ibadet yeri olarak kabul edilmiştir.

.

Konuya ilişkin Kahoot’lara buradan ulaşabilirsiniz ;

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir