Asrın Getirdiği Tereddütler 1

“Eskiden inançsızlık cehâletten geliyordu; onun için, insanlar gerçek kendilerine anlatılınca cehâletleri ortadan kalkıyor, doğruya kavuşmuşluk içinde huzura eriyorlardı. Şimdi ise, fen ve felsefe kisvesinde bin inkâr fırtınası esiyor. Hem bu çeşit anlayışa sahip kişiler, kendilerini biliyor zannettikleri için, ilmî kabul ettikleri bu kanaatleri dışında da hiçbir şeyi kabul etmeye yanaşmıyorlar…” Asrın Getirdiği Tereddütler, zihne takılan sorulara Kur’ân ve Sünnet ekseninde mukni cevaplar ihtiva eden bir eser.

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir