2.4 TEMİZLİK – TEMİZLİK VE TUVALET ADABI

Efendimiz’in ifadesiyle, Rabbimiz temizdir, temizliği sever. Zaten Allah’a kul olmanın, O’nun huzurunda durmanın ve O’nun sevgisini kazanmanın ilk şartı temizliktir. Dinin direği olan namaza girebilmenin dış şartı olarak da temizlik yine ilk plânda yer almaktadır. 

Peygamberimiz Efendimiz’in hayatı boyunca temizliğe azamî derecede dikkat ettiğini, toplum huzuruna çıkarken temiz ve güzel elbiseler giydiğini, güzel kokular süründüğünü, soğan ve sarımsak gibi başkalarını rahatsız edebilecek yiyecekleri yemekten açındığını görüyoruz. 

Efendimiz, beden temizliğine önem verdiği kadar “Çevrenizi temiz tutunuz.” buyurarak çevre temizliğine de önem vermiştir. Bir defasında Allah Resûlü: “Lânetlenmiş iki şeyden sakının!” buyurduğunda ashab: “Ya Resûlallah o iki şey nedir?” diye sormuşlar, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) de: “İnsanların gelip geçtiği yola ve gölgelendiği yere abdest bozmaktır.” buyurmuşlardır. 

Yine Efendimiz, ister gece isterse gündüz mutlaka ağızburun ve diş temizliği yapmış,  dişleri temizlemenin sadece ağız sağlığına değil ama aynı zamanda Allah’ın (celle celâluhû) hoşnutluğuna sebep olduğunu ifade buyurmuş, ayrıca, 

Âdâb- ı Muâşeret yikadığı mübarek azalarını bir havlu ile kurulama konusunda da hassas davranmıştır. 

Tuvalet âdâbıyla alakalı şu hususlara bilhassa dikkat edilmeli: 

1. Tuvalete girmeden önce paçalar sıvanıp, çoraplar çıkarılmalı. 

2. Tuvalete girmeden önce “Allahümme innî eûzü bike mine’l-hubsi ve’l-habâis – Allah’ım (celle celâluhû) pislikten ve pis şeylerden Sana sığınırım.” demeli. 

3. Sol ayak ile girmeli, sağ ayak ile çıkmalı. 

4. İhtiyacı ayakta değil, oturarak gidermeli. (Ayakta bevl; böbreklere zarar verir, namazın sıhhatine mani olur, kabir azabının çoğu da bundandır.) 

5. Tuvalette konuşmamalı, bir şeyler yememeli, oyalanmamalı, uhrevî şeyler düşünmemeli. 6. Temizliği sol elle yapmalı. (Maşrapa, musluk, kapı sağ elle, fırça sol elle tutulur.) 

7. Tuvaletten çıkmadan temizlik kontrolü yapılmalı. (Elleri yıkamak, tuvaleti pis bırakmamak.) 8. Tuvaletten sonra istibrâ (yeterli miktarda beklemek) yapmalı. 

Konuya ilişkin Kahoot’a burdan ulaşabilirsiniz ;

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir