Namaz – 1

Farz namazlar

Mutlaka yerine getirilmesi gerekli olan, özürsüz terk edilemeyen namazlardır.

Vacip namazlar

Çoğu İslâm âlimi, vaciple farzı aynı değerde tutmuştur. Vacibin terk edilmesi, farzın terki ölçüsünde olmasa da günahtır ve sorumluluğu gerektirir.

Sünnet namazlar

Sünnet namazlar, farz ve vacip dışında kalan, terki sorumluluk gerektirmeyen; fakat Peygamber Efendimizin kıldığı, diğer Müslümanların da kıldıkları takdirde kendilerini Peygamber Efendimize (sallallahu aleyhi ve selem) daha yakın hissetmelerini sağlayacak namazlardır.

Pratik İlmihâl

Namazın Şartları

Namaz kılabilmek için bazı şartların yerine gelmesi lâzımdır. Bu şartların bazıları namaza başlamadan önce yerine getirilmelidir: Bunlara namazın dışındaki şartlar denir. Altı tanedir.

1. Hadesten taharet: Namaz abdesti olmayan bir kimsenin abdest alması, gusül yapması gereken bir kimsenin ise boy abdesti alması demektir. Bu çeşit taharet, maddî kirleri giderme, beden sağlığını koruma gibi birçok yararı içinde

bulundursa da esas itibarıyla başka hikmetlere de açık dinî muhtevalı ve ibadet maksatlı bir temizliktir.

Bilinen namaz abdestinin olmaması durumu, küçük hades olarak; cünüplük, âdet görme (hayız) ve lohusalık gibi, gusül etmeyi gerektiren durumlar ise büyük hades olarak adlandırılır.

2. Necâsetten Tahâret: Necasetten taharet, vücut, elbise ve namaz kılınacak yerin, -insan kanı ve idrarı, at, koyun gibi hayvanların idrar ve dışkıları gibi- dinen pis sayılan şeylerden temizlenmesi demektir. Necaset (pislik) iki çeşittir:

a. Ağır (galiz) necâset: İnsanın ön ve arkadan çıkan pisliği, eti yenmeyen hayvanların sidiği, dışkısı ve salyası, tavuk, kaz ve ördeğin dışkısı, kan, irin, meni, mezi, vedi, ağız dolusu gelen kusuntu, şarap ve diğer haram içkiler. Bu necâsetlerden katı olanların 3, 2 gramdan fazlası, sıvı olanların ise el ayası kadar veya daha fazlası namaza manidir.

b. Hafif necâset: Atın sidiği, eti yenen ehil ve yabani hayvanların pisliği, eti yenmeyen kuşların dışkısıdır. Bu necâsetler, bulaştığı uzvun veya elbisenin dörtte birinden fazla ise namaza manidir.

3. Vücudun örtülmesi gereken yerlerinin örtülmüş olması. (Erkeklerde göbekle diz kapağı arası, kadınlarda el, ayak, yüz hariç bütün vücut).

4. Namaz vaktinin girmiş olması.

5. Kıbleye yönelmek.

6. Kılınacak namaza niyet etmek.

Bir de, namazın içinde yerine getirilmesi gereken rükünler vardır. Bunlar da altı tanedir.

Namazın Rükünleri

1. İftitah tekbiri: Namaza başlarken alınan tekbir olup “Allahu Ekber” cümlesini söylemektir.

2. Kıyam: İftitah tekbiri ve her rekâtta Kur’ân’dan okunması gerekli asgarî miktarı okuyacak kadar bir müddet ayakta durmaktır.

3. Kıraat: Kur’ân okumak demektir. Namazda Kur’ân, kıyam halinde iken yani ayakta dururken okunur. Namazda okunması farz olan asgari miktar, kısa üç âyet veya buna denk bir uzun âyettir.

4. Rükû: Kıyamdan sonra eller dizlere erecek şekilde öne doğru eğilmek demektir. Allah Resûlü aleyhissalatü vesselâmın uygulamasına en uygun rükû şekli, sırt ve baş düz bir satıh oluşturacak biçimde eğilmektir.

5. Sücûd: Namazda belirli uzuvları yere veya yere bitişik bir mahalle koyarak iki defa yere kapanmak demektir. Allah Resûlü aleyhissalatü vesselâmın uygulamasına en uygun secde, yüz, eller, dizler ve ayak parmaklarının üzerine olmak üzere yedi uzuv üzerinde yapılanıdır.

6. Ka’de-i Ahîre: “Son oturuş” demek olup namazın sonunda bir süre (teşehhüd miktarı) oturup beklemek demektir. İki rekâtlık namazlardaki oturuş, daha önce oturuş bulunmadığı için son oturuş sayılır.

Son oturuşta olması gereken asgari süre “tahiyyat” duasını okuyacak kadar bir süredir.

Namazın rükünlerinin dışında kalan ama mutlaka yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır. Bunlara namazın vacipleri denir.

Namazın Vacipleri

1. Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamak. 2. Namazlarda Fatiha Sûresi’ni okumak.

3. Fatiha’yı zamm-ı sûreden önce okumak.
4. Secdede alınla beraber burnu da yere koymak.
5. Namazların ilk ve son oturuşlarında Tahiyyât’ı okumak. 6. Namazın sonunda selâm vermek.
7. Namazda ta’dil-i erkâna riayet etmek.

Sünnet, vacipleri tamamlar, sevabın artmasına vesile olur. Sünnetleri yerine getirmek Peygamber Efendimize (sallallâhu aleyhi ve sellem) olan sevgimizin ve bağlılığımızın işaretidir.

Namazın Sünnetleri

1. Beş vakit namaz ile cuma namazı için ezan ve kamet getirmek

2. İftitah tekbirini alırken elleri yukarıya kaldırmak. 3. Sübhaneke ve Eûzü-Besmele’yi sessizce okumak. 4. Fatiha’nın sonunda âmin demek
5. Rükû’da dizleri dik tutup bükmemek.

6. Ettahiyyât’ı sessizce okumak.
7. Önü açık bir yerde namaz kılarken önüne sütre koymak.

Namazın Mekruhları

Mekruh, yapılmaması kesin ve bağlayıcı olmayan üslûpla istenen fiillerdir.

Namazın mekruhları şunlardır:

1. Sıkışık abdestle namaz kılmak.

2. Namazda elbise veya bir başka yerle oynamak.

3. Namazda bir yere dayanmak.

4. Gerinmek veya esnemek.

5. Parmakları çıtlatmak.

Bunlar namazı bozmaz ama sevabını azaltır. Bir de meydana gelmesi namazı bozan durumlar vardır.

Namazı Bozan Hâller

1. Namaz kılarken konuşmak, gülmek.

2. Göğsü kıbleden çevirmek.

3. Namaz kılanın, dıştan bakıldığında, “Namaz kılmıyor.” diye düşündürecek şekilde bir işle meşgul olması.

4. Avret yerlerinin açılması. 5. Bir şeyler yiyip içmek.


Konuya ilişkin Kahoot’a buradan ulaşabilirsiniz ;

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir