HİZMET DEĞERLERİ NASIL HAYATA GEÇİRİLİYOR?

*EĞİTİM

Hizmet katılımcıları bireysel ve toplumsal gelişim, toplumsal barış, fırsat eşitliği ve sosyal adalet gibi değerleri hayata geçirmeye yönelik olarak okullar, üniversiteler, etüt merkezleri, yurtlar, kurslar, seminerler, hafta sonu okulları, okul sonrası eğitim programları gibi faaliyetler organize eder. Eğitim programlarında bulundukları ülkenin eğitim müfredatı ve standartları çerçevesinde fen ve sosyal bilimler, insani/beşeri bilimler, sanat, spor ve dil eğitimi gibi alanların hepsine yer verirler. Eğitim faaliyetlerinde bulundukları toplumun her kesiminin katılımını aktif olarak teşvik ederler.

*MANEVİ BESLENME VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Hizmet gönüllüleri, Hareket`in temel değerleri çerçevesinde bireylerin manevi varlığının geliştirilmesine yönelik, yaygın eğitimin bir şekli olan; sohbetler, seminerler, paneller, rehberlik programları gibi dini, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenler ve destekler.

*DİYALOG (VE TOPLUM İÇİ BARIŞ/AHENK)

Hizmet gönüllüleri toplum içi veya toplumlar arası birbirini daha iyi tanıma, empati geliştirme, herkesi kendi konumunda kabul etme, toplumsal barış ve uyum değerlerini/hedeflerini hayata geçirmeye yönelik olarak toplum içindeki farklı din, ırk, gelenek, kültür ve dünya görüşlerine sahip insanlar arasında diyalog, iletişim ve etkileşime zemin teşkil edecek faaliyetler organize ederler. Bu faaliyetler; sempozyumlar, paneller, seminerler gibi entelektüel içerikli olduğu gibi aile buluşmaları, geziler, festivaller gibi kültürel içerikli, ortak iftar ve dua programları gibi manevi içerikli veya sosyal sorumluluk hedeflerine de hizmet eden insani yardım faaliyetlerini içerir.

*İNSANİ YARDIM, SOSYAL REFAH

Hareket gönüllüleri, insanlığa hizmeti bir sosyal mesuliyet gereği ve manevi gelişim pratiği olarak görür. Doğal afetler, savaşlar veya yoksulluğa maruz kalmışlara kimliğine bakılmaksızın insani yardım kampanyalarıyla gıda ve barınma hizmetleri götürürler. Gönüllü sağlık uzmanları ve bunların kurmuş olduğu sağlık ağlarıyla ihtiyaç duyulan yerlere sağlık hizmetleri götürür. İnsani yardım ve sosyal sorumluluk projelerini kendi kendine yetecek şekilde planlar. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik projeleri organize eder ve destekler.

*KÜLTÜR VE SANAT

Kültür ve sanat faaliyetleri evrensel bir dil olarak toplum içi ve toplumlar arası iletişim, barış ve uyuma katkı yapar. Aynı zamanda kişisel istidat ve kabiliyetlerin inkişafının ve ifadesinin önemli bir vesilesidir. Bu sebeple, Hizmet katılımcıları sanat eğitimi, sanat icrası, dil ve kültür festivalleri gibi faaliyetleri düzenler ve destekler.

*YAYINLAR

Hizmet katılımcıları, yaygın eğitimin bir yolu olarak toplumsal barış, kalp-kafa bütünlüğü, çevre koruma bilinci gibi evrensel insani değerlerin teşviki/yayılması için yayınlar yaparlar.

HİZMET HAREKETİ’NİN KISA TARİHÇESİ

1960’lı yıllarda Türkiye toplumu fakirlik, fırsat eşitsizliği, silahlı çatışmalara dönüşen siyasi kamplaşmalar gibi pek çok sosyal problem yaşıyordu. Bir İslam alimi ve mütefekkiri olan Fethullah Gülen ve arkadaşları bu ortamda gençleri şiddet eylemlerinden ve zararlı alışkanlıklardan koruma, onlara kaliteli eğitim yoluyla kariyer imkânları hazırlamanın yanı sıra, dinlerini; toplumdaki çeşitliliği, bilimi ve demokrasiyi kucaklayıcı bir şekilde öğrenmelerine ve yaşamalarına zemin hazırlamak gayesiyle bir takım yaygın ve örgün eğitim faaliyetleri başlattı. Üniversite öğrenci evleri, eğitim bursları, yurtlar, üniversite sınavına hazırlık derslerini içeren bu faaliyetleri makul bularak sahip çıkan bir gönüllü vatandaş grubu Hizmet Hareketi’nin çekirdeğini oluşturdu. Her insanı aziz tutmak, herkesi kendi konumunda kabul etmek, insanlığa hizmet etmek, sosyal problemlere eğitim yoluyla uzun vadeli çözümler üretmek gibi kaynağı İslamî gelenek ve evrensel insani değerlerde olan mefhumlarla şekillenen Hizmet zamanla bir sosyal hareket haline geldi. Başlangıcı itibariyle eğitime odaklanan Hizmet katılımcıları zamanla Türkiye halkının farklı din, etnik kimlik, siyasi görüşü ve ideolojiye sahip kesimleri arasındaki gerginlikleri ve ön yargıları giderme ve birlikte barış içinde yaşamaya hizmet etmeyi hedefleyen diyaloglar, entelektüel müzakereler ve sosyal sorumluluk projeleri düzenledi.

2000’li yıllardan itibaren insani yardım projeleri ön plana çıktı ve ilerleyen yıllarda Türkiye ve dünyada yaşanan pek çok doğal afette Hizmet katılımcıları insani yardım kurumları vasıtasıyla muhtaçların yardımına koştu. Bazı yerlerde afet yardımlarıyla yetinmeyerek sağlık klinikleri, okullar, su kuyuları, meslek edindirme kurslarıyla kalıcı projeler gerçekleştirdi.

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir