2.2 KİTAPLARA İMAN – HİDAYET REHBERİ

 Kur’ân-ı Kerîm, Allah tarafından Cebrâil vasıtasıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâma yirmi üç seneye yakın bir zamanda kademe kademe indirilmiş, günümüze kadar tevatür yoluyla, aslının değiştirilmesi mümkün olmayan bir şekilde gelen ve okunması ibadet olan bir kitaptır. 

     Kur’ân-ı Kerîm, insanoğlunun kıymet ve değeri ölçüsünde, onun maddî ve manevî bütün özelliklerini göz önünde tutarak yüksekler yükseğinden gelip insanlığın ufkunda doğan ve en mükemmel mesajlarıyla insanlığı aydınlatan ilahî kanunlar bütünüdür. 

   Kur’ân-ı Kerîm vahiydir, yani Allah kelâmıdır. Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’i insanları karanlıklardan nura çıkarsın, cehaletten kurtarsın, zulümden adalete erdirsin, eğri yollardan kurtarıp sırat– ı mustakime (dosdoğru olan Allah yoluna) iletsin diye indirmiştir.

     Kur’ân, ebedî ve değişmeyen ilâhî prensipleriyle topyekun insanlığı mutluluğa ulaştıran en kestirme, en aydınlık yolun göstericisi olarak eşi ve benzeri bulunmayan tek kitaptır. İnsana insan olmanın gereklerini, hakkı, hikmeti, Allah’ın zât, sıfat ve isimlerini en hassas ölçülerle öğreten kitap Kur’ân’dır. Bu sahada ona denk ikinci bir kitap göstermek mümkün değildir.  

   Hakiki adaleti, gerçek hürriyeti ve eşitliği, hayrı, namusu ve fazileti hatta hayvanlara varıncaya kadar bütün varlıklara şefkat ve sevgiyi, çalışmayı, ilerlemeyi emreden Kur’ân-ı Kerîm’dir. Zulmü, haksızlığı, cehaleti, rüşveti, faizi, yalanı, yalancı şahitliği, tembelliği açıkça yasaklayan biricik kitap Kur’ân’dır. 

   Yetimi, fakiri, haksızlığa uğrayanları koruyup kollamayı en tesirli ve en veciz şekilde öğütleyen yegâne kitap Kur’ânı Kerim’dir. 

     İnsanlık için en mükemmel hayat, Kur’ân’ın solukladığı hayattır. Hatta denilebilir ki bugün dünyanın dört bir yanında takdirle karşılanan, alkışlanan medeniyetin bir kısım güzellikleri de tamamen Kur’ân’ın yüzlerce yıl önce teşvik ettiği şeylerden farklı değildir. 

     Kur’ân; kâinatın yaratıcısı yüce Allah hakkında yeterli bilgi veren ve O’nu tanıtan, Allah’ın bir olduğunu, O’ndan başka ilâh olmadığını, yani tevhid gerçeğini güneş gibi gösteren mukaddes bir kitaptır. Kur’ân, kâinatta olup biten hâdiseleri yorumlayarak onları bize apaçık bir şekilde anlatan, geçmişte yaşanmış bazı ibretli olayları anlatarak onlardan ders çıkarmamızı sağlayan ve Allah’ın rızasını kazanmaya götüren biricik kutsal kaynaktır.

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir