1. Söz / 3 – Tüm eşya ve hâdiselerin Allah’a işâret edişi 

  • Bütün bir mevcûdâtın lisân-ı hâl ile Bismillâh diyor oluşu.
  • Eşyanın mülk (madde) yüzüne bakarak melekût (mânâ) yüzünün anlaşılması.
  • Kur’ân âyetleri ile kâinâtın âyetleri arasındaki irtibatın anlaşılması. – Sebepler ve neticeler arasındaki yakınlığın yanıltıcılığı ve hem sebeplerin hem de neticelerin Allah’a (celle celâluhu) verilmesinin gereği.
  • Her şeyin Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) nâmına hareket ediyor oluşu.
  • Birinci Söz’de verilen Hz. Musa (a.s.) örneğinde Cenâb-ı Hakk’ın (celle celâluhu) kudretinin, Hz. İbrahim (a.s.) örneğinde ise rahmetinin birer tecellisini görmekteyiz.
Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir