“Madde ve fizik ötesi varlIklarIn mevcudiyetiyle alâkali deliller çeþit çeþittir. Bunlardan, kimisi peygamberlere, kimisi velilere, bir kismi medyumlara diðer bir kismi da üniversitelerde ilmî arastirma yapan fikir ve düþünce adamlarina aittir. Ancak bütün bu farklI müsahitlerin birlestikleri ortak bir nokta vardIr. O da, maddenin ötesinde, fizigin verâsinda, ne madde ne de fizikle izahi mümkün olmayan yaratiklarin mevcudiyeti hakikatidir. Madde asil degildir. O, ruh ile kaimdir. Hem kâinattaki canlilar sadece dünyadakilerden ibaret olamaz. Dünya ki, diðer yildiz ve gezegenlere göre gayet hakir ve gayet küçük bir kulübe gibidir. O bu hâliyle bu kadar canliyi içinde barindiriyorsa, elbette yüce ve yüksek saraylar hükmünde olan diðer yildiz ve gezegenler bombos kalamazlar. Onlarin da kendilerine uygun sekeneleri ve içlerinde barindirdiklari canlilar vardir. Bizim literatürümüzde onlarin adi melektir, ruhanîdir, cindir, þseytandir. Yani, madde ve fizik ötesi varliklardir.”

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir