Sözler

Said Nursi ‘nin mesleği olan “iman kurtarmak” bahsinde, risalelerin ne bulunmaz bir hazine olduğuna, tarih ve dünyanın her tarafındaki milyonlarca okuyucusu şahitlik ediyor. Buna mukabil, bu hazinenin ihtiyaç sahibi herkese ulaştırılması hususunda, özellikle Türkiye’deki genç nesil ve yurt dışında yaşayan Türkler hesaba katıldığında, istenen ölçüde başarılı olunamadığı da bir başka gerçek. Bu iki gerçeği birlikte değerlendiren Ufuk Yayınları’nın, risaleleri günümüz Türkçesiyle basma ve bu eserleri Türkiye’deki hemen her haneye sokma kararlılığı, ilk meyvesini geçen sene vermiş ve Lemalar günümüz Türkçesi ile yayınlanmıştı. Onu takip eden küçük kitaplarla beraber toplamda 500.000’i aşkın risaleyi, sadece 1 yıl gibi kısa bir sürede okuyucusuyla buluşturmuş olmamız, çıktığımız yolun doğruluğu hakkında bize kuvvetli bir delil oldu. Belki de en az satış rakamları kadar bizim yüzümüzü güldüren husus, çıkardığımız risalelerin Avrupa’da yakaladıkları başarıydı. Risalelerin %10’undan
fazlasını, gurbetçi gençler satın almıştı.

Lemalar’dan sonra, herkesin merakla beklediği ve ısrarla sorduğu, Risale-i Nur Külliyatı’nın temel eseri Sözler de, sonunda yayına hazır hale geldi. Bir yıl süren hazırlık ve tahkik sürecinin ardından, bu kitapla birlikte, Ufuk Yayınları, Risaleleri ihtiyaç içindeki herkese ulaştırma misyonunda en önemli dönemeci geçmiş olacak. 950 sayfayı aşkın hacmiyle bu dev eserle buluşmak için artık kimsenin “anlamıyorum” diye bir bahanesi kalmadı. Darısı diğer bahanelerin başına…

Gizle

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir