Metafizik Aleminin Sakinleri Melekler ve Cinler

Çekirdeğin etrafındaki elektronların hareketinden, yağmur damlalarının inişine, meteorların düşüşünden, galaksilerin hareketlerine kadar, her bir hadiseye nezaret eden görevli bir melek vardır. Her melek, müvekkel olduğu ilâhî icraatı alkışlamaktadır. Onlar bu görevleri yerine getirirken manevi bir lezzet alırlar ve İlâhî emirleri severek yerine getirirler. Cinler ise metafizik boyutun diğer sakinleridir. Onlar, meleklerden daha çok insana benzerler. Yer, içer, doğar ve ölürler. Allah´a inananları olduğu gibi, inanmayanları da vardır. İnsanlar gibi mükellef ve sorumludurlar. Dünya hayatı, onlar için de bir imtihan sahasıdır. Cenâb-ı Hakk´ın rızasını elde edebilenler cennete, iradeleriyle hayatlarını Allah´ın istediği çizgide sürdüremeyenler ise cehenneme gideceklerdir. Bu kitapta, farklı boyutlarda yaşayan ve insana göre sanki buğulu camın veya tenteneli perdenin arkasında bulunan melekler ve cinler ele alındı. Kur´ân ve sünnetin ışığı altında onların kim oldukları, nasıl yaşadıkları, mahiyetleri, ne zaman ve niçin yaratıldıkları, insanlarla kesişen ve ayrılan noktaları keşfedilmeye çalışıldı.

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir