Dikkat Seytan Var

Dikkat! Seytan Var

Şeytan, Allah tarafından insana musallat edilmiş apaçık bir düşman ve bir imtihan vesilesi; hayat ise bir yönüyle şeytanla mücadeleden ibaret bir süreçtir.

Kötü ahlakın kaynağı olan şeytan karşısında inançlı bir insanın durumu şu olmalıdır: O, bu zorlu düşmana karşı önlemler alır, onun hile ve tuzaklarından korunmaya çalışır, yaratılış gayesinde uygun bir yaşam biçimi adına projeler geliştirir. Eğer bunlar fayda verir, şeytanın saldırılarını savuşturabilirse maksadına ulaşmış olur. Şayet onunla başedemez, önünü alamayıp ona uyarsa, bu defa dayaptığına pişman olur, iç deformasyonuna maruz kalır.

Allah’ın rızasının, şeytana ve her zaman kötülüğü emreden nefese muhalefetten geçtiği unutulmamalıdır.

İşte bu çalışma, Şeytan’ın mahiyeti, yaratılışını anlamakta, Kur’an’da ve Peygamber Efendimiz’in sözlerinde Şeytan ile ilgili verilen malumatları içermektedir. Bunun yanısıra Şeytan’ın özelliklerini, onun insanlara ulaşma yollarını ve kalbe nasıl musallat olduğu da açıklanmaktadır. Şeytanın ibadet hayatımıza yaptığı etki ve Şeytan’dan korunma yolları da çalışmada bulunan başlıklardan diğerleridir.

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir