Ayetler ve Hadisler isiginda Hayatimiz-3 

Bu eserde gündelik hayatta bir Müslüman’a en çok lazım olabilecek konular ayet ve hadislere müracaat edilmek suretiyle derlenmiştir. Ele alınan konuyla ilgili olan ayet ve hadisler aynı başlık altında toplanmıştır. Böylece okuyucu o konuyla alakalı pek çok kitaba müracaat etme zahmetinden kurtulmuştur.

Eser insanlara tebliğ ve irşadla kendini mükellef sayanlar için bir anahtar mesabesindedir; zira pek çok meşgalenin yanında insanlara bir şeyler anlatmakla kendini mükellef addeden kimselerin bir konuyla ilgili bu kadar ayet ve hadisi bir arada bulması gayet müşkildir. Bu da eserin önemini bir kat daha artırmaktadır.

Eserdeki ayetler hem metin hem de mealleriyle birlikte verilmiştir. Ayet mealleri ve açıklamaları Muhterem Prof. Dr. Suat Yıldırım Hocamızın Kur’an-ı Hakim ve Açıklamalı Meali’nden alınmıştır. Hadislerin ise Arapça metinleri verilmemiş sadece manalarıyla iktifa edilmiştir. Hadislerin manaları verilirken de Prof. Dr. İbrahim Canan Bey’in Kütüb-i Sitte Şerhi’nden faydalanılmıştır.

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir