Zaman ihtiyarladıkça Hz. Muhammed(s.a.s.) gençleşiyor

“Zaman ihtiyarladıkça Hz. Muhammed (s.a.s.) gençleşiyor”

*Peygamber Efendimizi (s.a.s.) hakkıyla bilemedik ve O’nu (s.a.s.) hakkıyla anlatamadık… “Habibim! Sen olmasaydın varlığı yaratmazdım!” hakikatinin mânâsı…

*Resûlullah’ın (s.a.s.) ayaklarını bastığı mübarek köyünü cennetlere tercih ederim…

*Kendinden evvel gelen her peygamber (aleyhimüsselam) peygamberlik minaresinin başında O’nun (s.a.s.) geleceğini ilan etmiştir.

*Bütün güzel hasletler O’nda (s.a.s.) toplanmıştı. Allah Resûlü (s.a.s.) iyi bir aile reisi olmanın yanında iyi bir erkân-ı harpti. Gayble ilgili verdiği haberler aynan gerçekleşiyordu. İlimlerin ufku

*O’nun (s.a.s.) ilminin sınırına ancak ulaşıyordu.

*Sahabiler (r.anhüm), Resûlullah’ı (s.a.s.) iyi bildikleri için O’nu (s.a.s.) çok seviyorlardı. Hz. Hubeyb (r.a.) O’nun (s.a.s.) ayağına bir dikenin dahi batmasına razı olmuyordu. Hz. Sümeyra (r.anhâ) Uhud Savaşı’nda babası, kocası, kardeşi ve evlatlarının şehit olmalarına aldırış etmiyor, delicesine Resûlullah’ı (s.a.s.) arıyordu.

*20. asrın onulmaz dertlerinin dermanı Muhammedî ruhtur (s.a.s.)

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir