6.3 Kurân Okunan Yere Melekler, Rahmet ve Sekîne İner

İlâhî kelam, öyle büyük bir te’sire sahiptir ki, okunmasıyla sadece insanlar değil, melekler de etkilenir ve onu dinlemek için gelir, okunan yer bir rahmet ve sekînet (huzur-güven) ortamına döner. Bütün toplumun Kur’ân’la içli-dışlı olduğu düşünülürse, böyle bir toplum, emniyet ve güvene, meleklerin korumasına lâyık bir kıvama gelmiş demektir. Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu hususu şöyle ifade buyurur:

“Bir topluluk Kur’ân’ı okuyup, onu aralarında müzakere etmek üzere Allah’ın evlerinden birinde bir araya toplandıklarında, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah’ın rahmeti bürür.

Melekler de onları kanatlarıyla sararlar. Allah Te â lâ da onları huzurunda bulunan yüce topluluğa (meleklere) anar.” (Müslim, Zikir 38; Ebû Dâvûd, Salat 349; Tirmizî, Kırâat 3)

Hz. Peygamberin yukarıda anlattığı durum, sahabeden Üseyd b. Hudayr tarafından da bizzat yaşanmıştır. Bu husustaki rivayet şöyledir :

Geceleyin (hurma harmanında iken) Kur’ân’dan Bakara sûresini okuyordu. Hemen yakınında ise atı bağlıydı. Birden bire atı şahlandı. Bunun üzerine Kur’ân okumaya ara verdi. At da sakinleşti. Üseyd tekrar okumaya başlayınca at tekrar şahlandı. Üseyd yine okumaya ara verince at yine sakinleşti. Biraz sonra yeniden okumaya başlayınca at yeniden şahlandı. Oğlu Yahya ata yakın bir yer deydi. Ona bir zarar vermemesi için atın yanından uzaklaştırmaya gitti. Başını semaya doğru kaldırınca bir de ne görsün! Gökte şemsiye gibi bir şey ve içerisinde kandilimsi nes neler var. Sabahleyin hemen Resûlullah’ın yanına gelerek başından geçenleri anlattı. Hz. Peygamber de kendisine şöyle dedi:

“O gördük lerin neydi bilir misin?” O da hayır cevabını verdi. Bunun üzerine: “Onlar meleklerdi. Senin sesine gelmişlerdi. Şayet sen okumaya devam etseydin, onlar seni sabaha kadar dinleyeceklerdi. Öyle ki, sabahleyin herkes onları seyredebilecekti ve onlar halktan gizlenmeyecekti.” buyurdu. (Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân 15; Müslim, Müsâfirîn 242) 

Başka bir rivayette ise Kur’ân okunurken inen şeyin “sekîne” olduğu belirtilir. (Buhârî, Fedâilu’l-Kur’ân 11; Müslim, Müsâfirîn 240)


Konuya ilişkin Kahoot’a buradan ulaşabilirsiniz ;

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir