Kazandırdıkları İle Hicret

Kur’an-ı Kerim, Allah yolunda hicret edenlerin dünya ve ahiret hayatları adına neler kazanacakları üzerinde özellikle durur; imandan sonra hicretin en faziletli bir amel olduğuna dikkat çeker ve böylece kıyamete kadar hizmet endeksli hicretlere de teşvik eder. Hicretin mü’minlere kazandıracağı maddi-manevi hususları nazara vererek Allah yolunda korkmadan hizmet ve hicret etmeyi; şartlar ne olursa olsun İslam’ı yaşamayı ve desteklemeyi  ders verir. Bu hususta gevşeklik gösterilmemesi için tahşidatta bulunur: “Ey iman edenler! Size ne oldu ki ‘Allah yolunda hizmet için seferber olunuz!’ emri verilince bulunduğunuz yere yığılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama iyi bilin ki dünya hayatının zevki, ahiretin yanında pek az bir şeydir!”1 Bunu takip eden ayette ise İslam’a ve insanlığa hizmet adına ihtiyaç duyulduğunda maddi-manevi imkanlarla seferber olunmazsa bu durumun ilahî azabı celbedeceği de açıkça belirtilir: “Eğer topyekun seferber olmazsanız, Allah sizi acı bir azaba uğratır ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir. Siz de -dinine sahip çıkmamakla- O’na asla zarar veremezsiniz -Bu durumda zarar eden sizler olursunuz-. Çünkü Allah her şeye Kadîr’dir.”2

Dolayısıyla mü’minler, İslamî hakikatlerin bütün insanlığa ulaştırılması adına hicrete yani dünyanın dört bir yanına dağılmaya/açılmaya davet edildiğinde; bu hususta umumi bir seferberlik başlatıldığında imkanı ve donanımı olan hiç kimse geri durmamalıdır. Yine Kur’ân’ın beyanıyla geri kalmakta mazereti geçerli olabilecek kimseler de şunlardır: “Ancak, her türlü imkândan mahrum ve hicret -ve hizmet- için yol bulamayan zayıf erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadırlar. Çünkü bunları Allah’ın affedeceği umulur. Allah gerçekten afüv ve gafurdur.”3 Her dönemde doğru/sahih İslam’ın insanlığa ulaştırılması hicretten geçmektedir. Aksi takdirde İslam’ın insanlığa ulaşması için üzerlerine düşeni yapmayan kimseler, dünyevi ve uhrevi büyük kayıplar yaşarlar. 

Peki Müslümanlar bu büyük fedakarlığı gösterir ve hicretin maddi-manevi zorluklarına katlanır; bazen zulüm ve baskılardan kurtulma inançlarını  daha hür bir ortamda yaşama bazen de sahip oldukları imanî ve ahlakî güzellikleri insanlıkla paylaşma adına Kur’ân ve Sünnet’in bu davetine icabet ederlerse ne kazanırlar? 

Hicret, İnsanı İlahi Af ve Merhametle Buluşturur 

Hicret, Tahkiki İmana Götüren Bir Yoldur

Hicret, Allah’ın Rızasına Ulaştıran Bir Yoldur

Hicret, Allah Katında En Büyük Dereceye Ulaştırır

Hicret, İnsanı Maddi-Manevi Nimetlere Ulaştırır

Hicret, Mü’minlere Yeni ve Sağlam Dostlar Kazandırır

Hidayet Gibi Hicret de Günahları Temizler

Hicretin Kazandırdıklarını Koruma, Gerçek Muhacir Olmaya Bağlıdır

https://www.peygamberyolu.com/kazandirdiklari-ile-hicret/

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir