Hizmet Hareketi

Hizmet hareketi, barış içinde birlikte yaşama ve insanlığa hizmet etme ortak idealine matuf olarak toplumsal sorumluluk ve hayırseverlik çerçevesinde, eğitim, diyalog ve insani yardım faaliyetlerini önceleyen, gönüllülüğü esas alan, barışçıl, dini, sosyal ve kültürel çeşitliliği kucaklayıcı, ilhamini İslami ve evrensel insani değerlerden alan bir sivil toplum hareketidir.

HiZMETiN ViZYONU

Hizmet hareketi katılımcıları sosyal planda,

● İnsanlarin aziz tutulduğu ve kendi konumunda kabul edildigi

● insan haklarının korunduğu ve bunlara aykırı olmayan her türlü çeşitliliğin zenginlik olarak görüldüğü, ● insanlığın sorunlarına duyarlılık gösterildiği,

● değişik din, kültür ve dünya görüşüne sahip insanların birbiriyle diyalog içinde olduğu, birbirine empati yapabildiği,

● paylaşma ve dayanışmanın hâkim olduğu,

● barış ve huzur içinde birlikte yaşayan, bir topluma ulaşmayı hedefler ve bu vizyonu paylaşan farklı toplum kesimleriyle birlikte çalışırlar.

TEMEL DEĞERLER

1. İNSANA VE İNSAN HAKLARINA SAYGI

2. HUKUKA ve KANUNLARA SAYGI

3. BARIŞÇI ve MÜSPET HAREKET

4. KADINLARIN TOPLUMSAL ROLÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ

5. ETİK VE AHLAKİ ÇERÇEVEDE HAREKET

6. ÇOĞULCULUK, FARKLILIKLARA VE KUTSALLARA SAYGI

7. GÖNÜLLÜ KATILIMCILIK VE FEDAKARLIK

8. İSTİŞARE ve ORTAK AKIL

9. SİVİLLİK ve BAĞIMSIZLIK

10. AKTİF VATANDAŞLIK VE TOPLUMSAL KATKI

11. ÇEVRENİN KORUNMASI

12. İNSANA BÜTÜNCÜL BAKIŞ (AKIL-KALP BÜTÜNLÜĞÜ)

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir