“Kim bana, iki çene ve apış arası mevzuunda söz verir, kefil olursa, ben de ona Cennet için kefil olurum.” [Buhârî, Rikak 23]

“Allah Resûlü (s.a.v) bize “Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?” diye sordu. Biz de “Allah ve Resûlü daha iyi bilir.” cevabını verdik. Buyurdu ki: “Gıybet, din kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde anmandır.” Peki ya “Konuştuğum husus kardeşimde varsa?” diye kendilerinden sual edildi. Buyurdu ki: “Eğer konuştuğun şey kardeşinde varsa zaten onu gıybet etmiş olursun. Yok eğer onda olmayan bir hususu varmış gibi anlatırsan o zaman da ona iftira etmiş olursun!”

[Müslim, Birr 70]

Dedikodu

“Kovuculuk yapan (ara bozmak için laf taşıyan) kişi, cennete giremez.

[Buhârî, Edeb 49; Müslim, İman 168]

“Hiçbir arkadaşım, bir başkası hakkında nâhoş bir hususu bana arz etmesin. Zira ben sizin aranıza (kalbimde size karşı olumsuz hiçbir his taşımadan) gönül huzuruyla çıkmayı arzu ederim.”

[Ebû Davud, Edeb 28; Tirmizî, Menâkıb 63]

“Allah sizin üç şeyinizden razı olur, üç şeyinizi de kerih bulur. Sizin sadece O’na kulluk etmenizden, kendisine hiçbir şeyi hiçbir şekilde ortak koşmamanızdan ve hep birlikte Allah’ın ipine (dinine) sımsıkı sarılıp tefrikaya düşmemenizden memnun olur. Güft u gû (dedikodu) yapmanızdan, gereksiz çokça sual sormanızdan ve (maddî-manevî, dünyevî-uhrevî herhangi bir fayda gözetmeksizin şurada-burada) servet tüketip isrâf etmenizden de hoşlanmaz.”

[Müslim, Akdıye 10]

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir