“Kulun, Rabbine en yakın olduğu ân secde halidir. Öyleyse ânı fırsat bilip çok dua edin!”

[Müslim, Salât 215]

“Sizden biriniz “Rabbime ne kadar dua ettim de duama icabet etmedi” diyerek acele etmediği sürece talebine cevap verilir. ”

[Buhârî, Deavât 22; Müslim, Zikr 90]

“Din kardeşine gıyaben dua eden her bir Müslüman’a, melek de ‘bilmukabele’ (istediğin şeylerin aynısı sana da verilsin) diyerek dua eder.”

[Müslim, Zikr 86]

“Dua ibadettir. ”

[Ebû Dâvûd, Vitir 23; Tirmizî, Tefsîru’l–Kur’ân 3, 41, Daavât 1 İbni Mâce, Duâ 1]

Sevgini paylaş

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir